รวมพระธรรมเทศนา 2

พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย)

 

รวบรวมพระธรรมเทศนา อันทรงคุณค่าของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ จากรายการ “เวลาธรรมกาย” มาจัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อไห้เหล่ากัลยามิตรได้มีโอกาสน้อมนำคำสั่งของท่านมาทบทวนเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

สำนักพิมพ์ : ebook.dmc.tv
ISBN :
จำนวนหน้า : 99 หน้า
ขนาด : 21.78