สำนักพิมพ์ : ebook.dmc.tv
จำนวนหน้า : 81 หน้า
ขนาด : 6.4