สำนักพิมพ์ : ebook.dmc.tv
จำนวนหน้า : 101 หน้า
ขนาด : 17.31