อะไรนะ

ชยสาโร ภิกขุ

• ท่านอาจารย์ชยสาโร ได้เมตตาอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ระลึกถึงความสำคัญของการสื่อสารทางวาจาอยู่เป็นนิจ เพราะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องกระทำกันอยู่ทุกวันและสามารถเผลอไผลได้ตลอดเวลา แม้แต่กับลูกศิษย์ตัวน้อยๆ ท่านก็สอนให้ลงท้ายคำพูดด้วยคำว่า ครับหรือค่ะ เพราะคำสั้นๆ นี้ จะช่วยให้คำพูดไพเราะรื่นหูขึ้นมาก ท่านต้องการให้เรารู้เท่าทันเจตนาในการพูด และถือว่าการพูดเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการปฏิบัติของเรา • คณะผู้จัดพิมพ์ได้กราบเรียนขออนุญาตท่านอาจารย์รวบรวมเนื้อหาการเทศน์ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๘ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารทางวาจาสามเรื่องมาไว้ด้วยกัน คือ พูดจาชอบ หรือชอบพูดจา, ติดสัญญาณป้องกันโอษฐภัย และ งามวาจามาจากการปฏิบัติ ซึ่งท่านก็ได้เมตตาอนุญาต และตั้งชื่อหนังสือว่า “อะไรนะ ?”

ผู้แต่ง : ชยสาโร ภิกขุ
สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN :
จำนวนหน้า : 68 หน้า
ขนาด : 15.34