ปัจจุบันสดใส

ชยสาโร ภิกขุ

• ...เรียนรู้จากปัจจุบัน จิตใจเราก็จะเริ่มสงบ เหมือนคนที่นิ่งจากเงาตามตัว นั่งอยู่ในร่มไม้ เริ่มเรียนรู้จากชีวิต จะเห็นว่า ความรู้สึกต่าง ๆ อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตมันเกิดแล้วดับ เกิดแล้วดับ มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน ให้เราฝึกเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานก็ดีแล้ว เรียกว่า “สดใสในปัจจุบัน” • • “ฉะนั้น ผู้ที่ต้องการซาบซึ้งในความหมายของคำว่าสงบ ความผ่องใส ความปลอดโปร่ง ต้องหมั่นหาความจริงของชีวิต ด้วยการใช้คำสอนของพระพุทธองค์เป็นเครื่องมือเปิดเผยความอัศจรรย์ของปัจจุบันขณะ”

ผู้แต่ง : ชยสาโร ภิกขุ
สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN :
จำนวนหน้า : 52 หน้า
ขนาด : 10.11