สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
จำนวนหน้า : 124 หน้า
ขนาด : 13.45