สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
จำนวนหน้า : 156 หน้า
ขนาด : 14.69