สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
จำนวนหน้า : 181 หน้า
ขนาด : 20.25