สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN :
จำนวนหน้า : 950 หน้า
ขนาด : 139.5