สำนักพิมพ์ :
ISBN : 978-616-91-941-01
จำนวนหน้า : 102 หน้า
ขนาด : 18.04