สำนักพิมพ์ :
ISBN : 978-616-91-941-25
จำนวนหน้า : 164 หน้า
ขนาด : 27.69