ถอนใจ

พระอาจารย์ทูล ขิปปปญโย

ใครๆ ก็ปรารถนาที่จะดับทุกข์ ชนิดถอนรากถอนโคน แต่ให้เวลาในการปฏิบัติเพียงเล็กน้อย ไม่สมดุลกันกับเวลาสะสมทุกข์เลย มาเริ่มต้นกันใหม่ดีไหม? โชคดี เราอาจจะสามารถถอนจิตถอนใจจากทุกข์ และกล่าวกับทุกข์ได้ว่า "สิ้นสุดกันที ทุกข์ เอย..."

สำนักพิมพ์ :
ISBN : 978-616-34-836-52
จำนวนหน้า : 60 หน้า
ขนาด : 9.34