ผู้แต่ง : ปชาปติ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ยอดมาลา
ISBN :
จำนวนหน้า : 98 หน้า
ขนาด : 26.19