ผู้แต่ง : โหรอโยธยา
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ยอดมาลา
ISBN :
จำนวนหน้า : 258 หน้า
ขนาด : 55.44