โลกหลังความตาย

ปชาปติ

     ชีวิตทุกชีวิต เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องมีวันที่จะดับสิ้นลงไป เรื่องนี้จึงเป็นธรรมชาติทุกชีวิต
เป็นเรื่องธรรมดาของทุกสิ่ง

     ดังนั้นในการดับสิ้นของชีวิต หรือที่เรียกกันว่าความตาย ความตายจึงเป็นเรื่องที่หลายคน
ได้ตั้งคำถามเอาไว้มากมาย ตายแล้วไปไหน? ตายแล้วเป็นอย่างไร? ชีวิตหลังความตายนั้น
จะมีหรือไม่? จะเตรียมตัวอย่างไร? เมื่อต้องเผชิญกับความตาย แล้วคุณล่ะ ได้ตั้งคำถามอะไร
ไว้บ้างกับความตาย และได้เตรียมตัวไว้บ้างหรือยัง

ผู้แต่ง : ปชาปติ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ยอดมาลา
ISBN : 978-974-80412-2-3
จำนวนหน้า : 194 หน้า
ขนาด : 61.15