เสริมบารมี ไหว้พระสวดมนต์ รุ่งเรืองเป็นมหาเศรษฐี

โหรอโยธยา

ไหว้พระสวดมนต์ คือ วิถีชีวิตของชาวพุทธ สิ่งยึดเหนี่ยวของชีวิต คือ การสวดมนต์ - ไหว้พระ ทำให้ชีวิตรุ่งเรืองปราศจากทุกข์

ผู้แต่ง : โหรอโยธยา
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ยอดมาลา
ISBN : 978-974-05914-0-5
จำนวนหน้า : 98 หน้า
ขนาด : 23.96