รักนี้ขอกระชับพื้นที่ไว้เพียงเธอ

คุณแอน

ความรักของเขาที่พรากจากด้วยความตาย เพราะการงานหน้าที่ เพราะอุดมการณ์ที่ต้องการพัฒนาประเทศ กลับได้รับสิ่งตอบแทนคือเสียคนรักไป เมื่อความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นพร้อมกับความอันตรายยิ่งกว่าเดิม รักของเขาและเธอจะต้องถูกพรากจากกันด้วยความตายหรือไม่ติดตามใน “รักนี้ขอกระชับพื้นที่ไว้เพียงเธอ”

ผู้แต่ง : คุณแอน
ISBN : 978-616-7470-18-4
จำนวนหน้า : 98 หน้า
ขนาด : 17.88
หมวดหมู่ : นวนิยาย