มากกว่าหนึ่งวัน

• หนังสือ ‘มากกว่าหนึ่งวัน’เล่มนี้เป็นบันทึกการเดินทางที่รวบรวมความคิดความรู้สึกของบุคคลในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ที่ร่วมเดินทางไปยังประเทศไต้หวัน เพื่อทำให้ผู้อ่านเห็นภาพของระบบงานจิตอาสาที่มูลนิธิฉือจี้ เมื่อผู้อ่านอ่านแล้วเกิดพลังงานเชิงบวกในการอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือแม้แต่ชุมชนของตนเองนั่นถือว่าหนังสือเล่มนี้ได้ทำหน้าที่ของมันแล้ว แต่รูปธรรมของงานจิตอาสาคงเกินกำลังความสามารถของหนังสือเล่มนี้ • จิตอาสาจะเกิดได้ คุณ –ผู้กำลังอ่านมาถึงบรรทัดนี้ มีส่วนสำคัญที่สุด ไม่ต้องรอภาครัฐหรือใคร เริ่มที่ตัวเอง แม้จะใช้เวลามากกว่าหนึ่งวันก็ตาม • • หนังสือโดยการสนับสนุนของ • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) • โดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สน.3) • จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย • เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
สำนักพิมพ์ :
จำนวนหน้า : 128 หน้า
ขนาด : 24.93
หมวดหมู่ : ทั่วไป