สะกด รวมเรื่องสั้น 20 เรื่อง

หนังสือรวบรวมผลงานนักเขียนผู้เข้าร่วมการอบรม ค่ายนักเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 Short Stories and Essays from Bangkok Creative Writing Workshop the first

จำนวนหน้า : 344 หน้า
ขนาด : 70.3
หมวดหมู่ : ศิลปะ ดนตรี