การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ

เสน่ห์ จามริก

หนังสือที่จะพาผู้อ่านกลับไปยังสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทย ที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายนับตั้งแต่สนธิสัญญาเบาว์ริง 2398 คำกราบบังคมทูลของเจ้านายและขุนนาง ร.ศ.103 ที่ต้องการให้เปลี่ยน ‘แอบโสลูดโมนากี’ เป็น ‘คอนสติติวชั่นแนลโมนากี’ การกบฏ ร.ศ.130 การปฏิวัติ 2475 เรื่อยมาจนสมัย ‘ประชาธิปไตยแบบไทย’ ยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และจอมพลถนอม กิตติขจร จนถึงสมัย ‘ประชาธิปไตยครึ่งใบ’ ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN : 972-93776-8-0
จำนวนหน้า : 418 หน้า
ขนาด : 51.5
หมวดหมู่ : กฎหมาย การเมือง