แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน เฮอร์เบิร์ต สเปนเซอร์

• หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงแนวความคิดของนักทฤษฏีผู้เป็นต้นกำเนิดแนวความคิดทางสังคมวิทยา ชีวิตของเขา และบริบททางวิชาการและทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อแนวความคิดของเขา ซึ่งการศึกษาแนวความคิดของนักคิดเหล่านี้น่าจะช่วยทำให้การทำความเข้าใจความหลากหลายของสังคมวิทยาในปัจจุบันและ “สังคมสมัยใหม่” ให้ดีขึ้น

สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
จำนวนหน้า : 87 หน้า
ขนาด : 10.9
หมวดหมู่ : ปรัชญา จิตวิทยา