แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน แมกซ์ เวเบอร์

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงแนวความคิดของนักทฤษฏีผู้เป็นต้นกำเนิดแนวความคิดทางสังคมวิทยา ชีวิตของเขา และบริบททางวิชาการและทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อแนวความคิดของเขา ซึ่งการศึกษาแนวความคิดของนักคิดเหล่านี้น่าจะช่วยทำให้การทำความเข้าใจความหลากหลายของสังคมวิทยาในปัจจุบันและ “สังคมสมัยใหม่” ให้ดีขึ้น

สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
จำนวนหน้า : 105 หน้า
ขนาด : 12.84
หมวดหมู่ : ปรัชญา จิตวิทยา