ปรัชญาของลัทธิมาร์กซิสม์

กุหลาบ สายประดิษฐ์
การศึกษาตามแบบมาร์กซิสต์ อำนวยเครื่องนำทางให้แก่มนุษย์ในการปฎิบัติกิจต่างๆ ซึ่งหลักการหรือทรรศนะที่เป็นนามธรรมใดๆ ไม่อาจจัดทำให้ได้ เพราะว่าตามความจริงหลักการหรือทรรศนะที่เป็นนามธรรมนั้น แสดงถึงทีทรรศน์อันคงที่ของอดีต
สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN :
จำนวนหน้า : 170 หน้า
ขนาด : 35.21
หมวดหมู่ : ปรัชญา จิตวิทยา