คู่มือซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วม

โดย บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด งานบริการด้านเทคนิคภายในประเทศ เนื่องด้วยน้ำท่วมเป็นวิกฤตการณ์รุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อผู้คน เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามปกติ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือน สิ่งของภายในบ้าน รวมไปถึงรถยนต์ เหตุการณ์น้ำท่วมไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อผู้คน แต่ยังส่งผลกระทบต่อศูนย์บริการ และสังคมโดยรวม ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด และหน้าที่ของศูนย์บริการนั้นก็คือ การทำการซ่อมรถที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม และส่งมอบคืนลูกค้าให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม การซ่อมจะไม่เหมือนกับการซ่อมปกติทั่วไป อีกทั้งช่างเทคนิคและพนักงานฝ่ายการตลาด อาจไม่มีประสบการณ์ในการซ่อมรถที่เสียหายเนื่องจากการจมน้ำ คู่มือเล่มนี้จึงช่วยแสดงวิธีการรับมือกับรถยนต์ที่เสียหายจากน้ำท่วม จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าคู่มือเล่มนี้จะไม่สามารถปรับใช้ได้กับการเสียหายจากน้ำทุกประเภท แต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโชยน์ในการรับมือกับลูกค้าและการจัดการของท่าน
สำนักพิมพ์ :
จำนวนหน้า : 47 หน้า
ขนาด : 8.69