ชีวิตสอนอะไรแก่ข้าพเจ้า

กุหลาบ สายประดิษฐ์

บทความพุทธศาสนา คำอภิปราย งานแปล และบันทึกนอกทินกรณ์(พ.ศ.2493-2501) รวมพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรก ในวาระ 100 ปี ชาตกาลของ กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา)

สำนักพิมพ์ :
ISBN : 974-94127-2-9
จำนวนหน้า : 281 หน้า
ขนาด : 49.97