คู่มือเงินทองต้องวางแผน ตอน วัยรุ่นอย่างเรา เรื่องเงินเอาอยู่

หนังสือสำหรับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาได้เรียนรู้แนวทางการวางแผนการเงินในชีวิตประจำวันตามแนวคิด 4 รู้ คือ “รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล” ซึ่งน้องๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว และบรรลุเป้าหมายในชีวิตที่ตั้งไจไว้ได้อย่างไม่ยาก

สำนักพิมพ์ : Thailand Securities Institute (TSI)
จำนวนหน้า : 62 หน้า
ขนาด : 12.51
หมวดหมู่ : ธุรกิจ การตลาด