คู่มือ Happy Money เพื่อความสุขทางการเงิน

เป็นคู่มือที่แนะแนวทางง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณรู้จักวิธีบริหารจัดการเงินของตนเองให้ดี ไม่เป็นหนี้ในวันหน้า สร้างแรงบันดาลใจที่จะดิ้นให้หลุดจากวังวนแห่งหนี้ พร้อมที่จะสร้างเกราะป้องกันทางการเงินให้แข็งแกร่ง ใช้เป็นเครื่องมือสร้างความสุขทางการเงินในระยะยาวต่อไป

สำนักพิมพ์ : Thailand Securities Institute (TSI)
จำนวนหน้า : 56 หน้า
ขนาด : 9.93
หมวดหมู่ : ธุรกิจ การตลาด