รู้จักกับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย

ตลาดทุน เป็นองค์ประกอบสำคัญในตลาดการเงินและระบบเศรษฐกิจ มาเรียนรู้บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของศูนย์กลางการซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในตลาดทุน

สำนักพิมพ์ : Thailand Securities Institute (TSI)
จำนวนหน้า : 40 หน้า
ขนาด : 6.47
หมวดหมู่ : ธุรกิจ การตลาด