อ่านงบการเงินอย่างไรให้ได้ประโยชน์

งบการเงิน (Financial Statement) ของบริษัทคืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์หรือการซื้อขายหุ้นของกิจการต่างๆ รวมทั้งมีข้อพึงระวังอะไรบ้างในการอ่านงบการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นสิ่งที่นักลงทุนควรศึกษาให้ดีเพื่อประเมินศักยภาพและมูลค่าของกิจการที่สนใจจะลงทุนได้

สำนักพิมพ์ : Thailand Securities Institute (TSI)
จำนวนหน้า : 27 หน้า
ขนาด : 3.94
หมวดหมู่ : ธุรกิจ การตลาด