จุลสารป๋วย Issue 2

จุลสารป๋วยจัดทำขึ้นเพื่อเตรียมงานรำลึก 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร. ป๋วย อึ้งภากรณ์ (พ.ศ.2459 - พ.ศ.2559) จัดทำโดย มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดทางสังคมสำหรับคนหัวก้าวหน้าทั้งเก่า กลาง และใหม่

สำนักพิมพ์ :
จำนวนหน้า : 36 หน้า
ขนาด : 8.07
หมวดหมู่ : กฎหมาย การเมือง