ประชาธิปไตยไม่ยาก ถ้าอยากได้ [พระพรหมคุณาภรณ์]

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ประชาธิปไตย ไม่ยาก ถ้าอยากได้ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN : 974-94143-8-1
จำนวนหน้า : 174 หน้า
ขนาด : 35.06