พระครูบาจารย์ชากับสามเณรฑูรย์แห่งวัดหนองป่าพง

เล่าเรื่องปฏิปทาและการสั่งสอนศิษย์ของครูบาจารย์ชาในยุคเริ่มต้น  โดย พระอธิการไพฑูรย์ ขันติโก (อดีตสามเณรฑูรย์) เจ้าอาวาสวัดสุภัททมงคล (สาขาวัดหนองป่าพง ที่ ๓๕) อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

 

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
จำนวนหน้า : 88 หน้า
ขนาด : 28.03