พระธุตังคเจดีย์ เจดีย์แห่งพระอรหันต์

หนังสือ พระธุตังคเจดีย์ เจดีย์แห่งพระอรหันต์  เป็นผลงานของพระอาจารย์ พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร. ซึ่งพิมพ์ขึ้นมาเนื่องในโอกาส ฉลองพระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ  เป็นธรรมบรรณาการเนื่องในงานฉลองพระธุตังคเจดีย์ เจดีย์แห่งพระอรหันต์ และ ในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายคครบรอบวันมรณภาพปีที่ ๔๗ พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ ( ท่านพ่อลี ธมฺมธโร ) ๒๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑ ณ วัดอโศการาม ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

 

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
จำนวนหน้า : 337 หน้า
ขนาด : 175.45