อุปาทานกับความหลุดพ้น

เขมรังสี ภิกขุ

เราจะต้องอาศัยแพ คือ มรรค มีองค์ ๘ ต้องมีความเพียร ปรารภความเพียร ในการประพฤติปฏิบัติ เราจึงต้องข้ามฝั่ง พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN :
จำนวนหน้า : 74 หน้า
ขนาด : 19.38