My Portfolilo

BENYAPHA

Furniture Design จากนักศึกษาสาขาศิลปกรรม เอก Product Design มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับไอเดียเก๋ๆ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เพื่อรองรับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ

ผู้แต่ง : BENYAPHA
ISBN :
จำนวนหน้า : 68 หน้า
ขนาด : 16.66