The Master

Mono Publishing

หากคุณคิดว่า พรสวรรค์ที่ติดตัวมา เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณเห็นว่า ระหว่างพรสวรรค์กับความเป็นตัวตนที่ชัดเจนในสิ่งที่เป็นอยู่  สิ่งไหนจะเป็นแรงผลักดันให้คุณก้าวขึ้นมาเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับและจดจำว่าเป็น  The Master

ผู้แต่ง : Mono Publishing
สำนักพิมพ์ : Mono Publishing
ISBN :
จำนวนหน้า : 86 หน้า
ขนาด : 11.14
หมวดหมู่ : ศิลปะ ดนตรี