ประวัติการเมืองไทย 2475-2500 Political History of Thailand 1932-1957

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

หนังสือที่เป็นเสมือนบทสรุปของความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทยยุคใหม่ ณ กลางทศวรรษ 2540 และชี้ให้เห็นว่าการปฏิวัติ 2475 ที่เคยเป็นตัวอย่างของการประนีประนอมทางกรเมืองของคนไทยแท้จริงแล้วกลับแสดงให้เห็นว่าการเมืองไทยหลังการปฏิวัติ 2475 เป็นการต่อสู้แย่งชิงอำนาจ ของกลุ่มฝ่ายต่างๆ บนพื้นฐานของความแตกต่างทางอุดมการณ์และผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มทางสังคม

สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN : 974-88328-2-1
จำนวนหน้า : 631 หน้า
ขนาด : 70.5
หมวดหมู่ : กฎหมาย การเมือง