คิด Creative Thailand Issue 10

คิด Creative Thailand นิตยสารที่รวบรวมความคิดสร้างสรรค์ดีๆ ภายใต้โครงการ Creative Thailand สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

จำนวนหน้า : 36 หน้า
ขนาด : 6.86
หมวดหมู่ : ธุรกิจ การตลาด