กายวิเวก ใจวิเวก

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

พระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราให้กายวิเวกอยู่ในสถานที่ที่สงบสถานที่วิเวก ไม่พูดไม่คุยไม่คลุกคลีกับใคร ไปบิณฑบาตทำกิจวัตรข้อวัตรต่างๆ เห็นหน้าเห็นตาญาติโยม เห็นหน้าเห็นตาเพื่อนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกัน ไม่มีกิจธุระที่จะพูดเราก็ไม่พูด เจริญสติเจริญสมาธิให้ใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัว อยู่กับการทำงานที่เรากำลังทำเรียกว่า “กายวิเวก..” ลวงพ่อกัณหา สุขกาโม” เมตตาให้นำมาบรรยาย

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN :
จำนวนหน้า : 21 หน้า
ขนาด : 1.77