ธรรมะปลุกใจ

พระอาจารย์ปสันโน

ธรรมะปลุกใจ โดย พระอาจารย์ปสันโน ธรรมเทศนาในการปฏิบัติธรรม บ้านบุญ วันที่ ๒๐-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN :
จำนวนหน้า : 100 หน้า
ขนาด : 16.34