บุญสัมฤทธิ์ธรรมสำเร็จ

พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์

หลายบทความธรรมะกะทัดรัดอยู่ในหนังสือเล่มเดียวนี้ จึงถือเป็นเรื่องกรรมฐาน สติปัฏฐาน วิปัสสนาภาวนาแสดงให้เห็นอารมณ์ ธรรมอารมณ์ปีติที่ควรน้อมนำ ไปประพฤติปฏิบัติ ซึ่งเป็นสภาวธรรมที่ปรากฏสืบทอดอยู่ในวิปัสสนาวงศ์โดยเฉพาะ
ผู้เขียนเชื่อว่า เนื้อหาสาระในหนังสือเล่มเล็กๆ นี้ จะไม่สร้างความยุ่งยากลำ บากใจให้แก่ท่านผู้อ่านเลย และจะไม่ผิดหวังแน่ๆ หากท่านผู้อ่านไล่อ่านไปตั้งแต่ต้นจนจบ

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN :
จำนวนหน้า : 90 หน้า
ขนาด : 7.64