รวมธรรมบรรยายชุดธรรมะคือหน้าที่

พุทธทาสภิกขุ

“ธรรมะคือหน้าที่ การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม” เป็นสิ่งที่พุทธทาสภิกขุกล่าวย้ำอยู่เสมอ การทำหน้าที่ธรรมดาในชีวิตประจำวันและมีความพอใจอย่างถูกต้องก็คือการปฏิบัติธรรมไปด้วย

ผู้แต่ง : พุทธทาสภิกขุ
สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN : 978-616-7574-23-3
จำนวนหน้า : 234 หน้า
ขนาด : 26.72