สร้างบุญเข้าตัว ค้นหาพระในใจ

หลวงพ่อจรัญ

หนังสือเล่มนี้ คณะผู้จัดทำได้พยายามรวบรวมสิ่งที่ครูบาอาจารย์เทศนาสอนไว้ในเรื่องแก่นคำสอนในพระพุทธศาสนา การสร้างบุญให้กับตัวเอง เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น สำหรับผู้ที่สนใจใคร่ศึกษา

ผู้แต่ง : หลวงพ่อจรัญ
สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN :
จำนวนหน้า : 50 หน้า
ขนาด : 6.99