เกษตรก้าวหน้า Issue 17

เกษตรกรก้าวหน้า ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เนื้อหาโดยสังเขป : นิตยสารสร้างสรรค์สาระเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกร สำหรับเรื่องเด่นในฉบับนี้ ได้แก่ น้ำตาลงบ ของดีจากไร่อ้อย, การพัฒนาคุณภาพวัวเนื้อ, ปลาป่นจากปลาเทศบาล, ชมสีสันนกแก้วมาคอว์, แนวคิดเพิ่มมูลค่ากับข้าวเคลือบสมุนไพร, ความเป็นไปได้กับการปลูกพืชในเมือง, ฟาแลนนอปซิล กล้วยไม้หลากสี, ข้าวสังข์หยด จากนาน้ำเค็ม สู่น้ำมันรำข้าว, แก้ปัญหาแหล่งโปรตีนด้วยปลาเทศบาล

จำนวนหน้า : 40 หน้า
ขนาด : 31.67
หมวดหมู่ : เกษตร