เลี้ยงกายเลี้ยงใจพ่อแม่

หลวงพ่อจรัญ

พระเดชพระคุณหลวงพ่อ จรัญ ฐิตธมฺโม ได้ พร่ำสอน และ ตักเตือนบรรดาลูกๆ ทั้งหลายให้เลี้ยง กาย เลี้ยงใจของ พ่อ และ แมให้ดีเพราะหากแม้นเราไม่บำรุงดูแลรักษาต้นกำเนิดกายและใจของเราให้สมบูรณ์แล้วไหนเลยเราจะหาความสุขที่เที่ยงแท้ แห่งกายใจของเราได้

ผู้แต่ง : หลวงพ่อจรัญ
สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN :
จำนวนหน้า : 70 หน้า
ขนาด : 7.08