หลวงปู่เล่าให้ฟัง

พระราชญาณวิสุทธิโสภณ

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเนื่องในงาน มุทิตาสักการะอายุวัฒนะครบ 7 รอบ 84 ปีของพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) ในวันที่ 1-2-3 พฤษภาคม 2555 คณะศิษย์ได้ร่วมกันจัดงานมุทิตาถวายแด่องค์หลวงปู่ ผู้เป็นพ่อ แม่ ครูอาจารย์ ซึ่งคณะศิษย์หลายๆ ท่านได้มีความประสงค์จะทำสิ่งของถวายท่าน ต่างคนก็แยกย้ายกันไปทำตามที่ตนเองถนัด แล้วนำมารวมกันเมื่อใกล้ถึงวันงานเพื่อที่จะได้นำมาถวายครูบาอาจารย์ที่นิมนต์มาทั้ง 4 ทิศ ได้เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุขององค์หลวงปู่ได้อยู่กับคณะศิษย์ เป็นร่มโพธิ์ใหญ่ใบหนา เนื้อนาบุญของศรัทธาสาธุชนตลอดไป

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN :
จำนวนหน้า : 132 หน้า
ขนาด : 18.76