เสียงธรรมจากพระโอษฐ์

พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์

หนังสือเล่มนี้เกิดจาก "ศรัทธาธาร" ของท่านสาธุชนชาวพุทธ สายธารแห่งศรัทธาหลั่งไหลสู่ "เสียงธรรมจากพระโอษฐ" รวมเป็น "ธรรมทาน" ขอให้ท่านที่ได้รับหนังสือเล่มนี้ จงอ่านด้วยจิตเลื่อมใส เพื่อความทราบซึ้งในธรรมรสบทกวี และพินิจพิจารณา เพื่อเกิดปัญญารู้เห็นตามความจริง และขอให้ท่านนำหลักธรรมไปดำเนินชีวิตตาม "วิธีแห่งพุทธะ" คือบำเพ็ญประโยชน์ตนพร้อมประโยชน์คนอื่นให้สมกับศรัทธากุศลเจตนาของท่านสาธุชนทุกคนทุกประการ

สำนักพิมพ์ :
ISBN :
จำนวนหน้า : 268 หน้า
ขนาด : 19.37