เอกสารทางวิชาการ พัฒนาการเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทย พ.ศ.2435-2475

เฌอมาลย์ ราชภัณฑารักษ์
เอกสารทางวิชาการที่รวบรวมข้อมูลและสรุปความเกี่ยวกับพัฒนาการเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยในช่วง พ.ศ.2435-2475 ปิดท้ายด้วยบทสรุปถึงปัญหาสำคัญของเกษตรกรไทย ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไม่มีทุน และปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง โดยผู้เขียนได้วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางแก้ไขไว้อย่างน่าสนใจ
สำนักพิมพ์ : โครงการ OpenBase
ISBN :
จำนวนหน้า : 58 หน้า
ขนาด : 12.45