นอกเหนือเหตุผล

พระโพธิญาณเณร (หลวงปู่ชา สุภทโท)

นอกเหตุเหนือผล เล่มนี้ เป็นธรรมะของพระโพธิญาณเณร ได้คัดเลือกธรรมะจากแทบบันทึกเสียงที่ท่านอาจารย์ได้แสดงธรรมในโอกาสต่าง ทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN :
จำนวนหน้า : 73 หน้า
ขนาด : 8.69