ครองเรือนอย่างมีหลัก ครองรักอย่างชื่นมื่น

พระพยอม กลฺยาโณ

หนังสือ “ครองเรือนอย่างมีหลักครองรักอย่างชื่นมื่น” ของหลวงพ่อพยอมกลฺยาโณ แห่งวัดสวนแก้ว มีจุดประสงค์ต้องการเตือนสติให้กับคนที่กำลังครองเรือนและกำลังมีความรักหวานชื่น ให้มีภูมิคุ้มกันทางความรักโดยให้ยึดหลักรากฐานการครองเรือน 4 ข้อ คือ มีความจริงใจต่อกัน มีใจหนักแน่นมีความอดกลั้นอดทน และมีความเสียสละซึ่งกันและกันได้

สำนักพิมพ์ : ธรรมะอินเทรนด์
ISBN : 978-974-401-450-4
จำนวนหน้า : 88 หน้า
ขนาด : 12.48